top of page
Vorm 1.png
1.png
Vorm 3.png

In de war? 
Uit de knoop!

Maatschappelijke systemen

Wij, een groep bevlogen mensen, zien dat de huidige maatschappelijke systemen elkaar vaak meer tegenwerken dan ondersteunen.

Veel hedendaagse projecten en innovaties resulteren in gefragmenteerde of tijdelijke veranderingen. De werkelijk innovatieve, vernieuwende en samenhangende oplossingen blijven uit. Pogingen om het systeem van binnenuit te veranderen, stranden.

Vorm 2.png

Wij geloven dat dit anders kan!

Menselijk leven

In essentie laat het menselijk leven zich niet opdelen in afzonderlijke systemen; het is onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Naar die eenheid verlangen we terug. Diep van binnen kunnen we het nog, weten we het nog, mits we niet afgeleid worden van onze natuurlijke essentie. Deze fungeert als ons kompas en geeft richting aan intenties, routines en gewoontes.

 

Het is belangrijk dat we de tijd nemen om stil te worden en terug te keren naar onze innerlijke basis. Vanuit die plek van rust en afstemming kan creatie in samenhang ontstaan. Dit leidt tot nieuwe systeemvormen die zich moeiteloos kunnen aanpassen aan dat wat er in het moment nodig is. Met twee benen op de grond, kan zo idealisme en realisme hand in hand gaan.

2.png

Ontknoping

Het is een bekend gegeven: uit de omgeving waarin het probleem is ontstaan, kan nooit de oplossing komen.

 

Toch zijn de bestaande systemen niet onze vijand, maar onze bondgenoot. Zij herinneren ons eraan dat het systeem zelf ook de sleutel tot verandering in zich draagt; de mens die aan de knoppen draait.

 

In plaats van te proberen uit het systeem te ontsnappen, laten we er juist in duiken, het diepgaand begrijpen. We laten het systeem van gisteren niet langer de bron van dualiteit zijn, maar de inspiratiebron tot nieuwe bestuurlijke routes. Routes die leiden tot het fundament van morgen.

Ben/ken jij diegene?

Wij wensen dat die ene daadkrachtige leider, die vol in de dynamiek van de systeemontknoping staat én de fase van persoonlijke verwarring voorbij is, ons pad kruist. Om vanuit een gedeeld diep verlangen, stap voor stap, de maatschappelijke structuren te transformeren en onze gezamenlijke draagkracht te vergroten.

Wie zijn wij?

bottom of page