top of page
EINDPRESENTATIES CLICK._edited.jpg

// PROGRAMMA ONTWIKKELING CLICK.

In aanraking komen met verschillende vormen van kunst en cultuur is onmisbaar in de ontwikkeling van creativiteit en verbeeldingskracht bij kinderen. Maar hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat het écht betekenis en draagvlak krijgt?

 

​Met CLICK. bieden Provincie Noord-Brabant, Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Cultlab, talentvolle kunstvakdocenten en leerkrachten een ontwikkeltraject aan, gericht op de vraag hoe samen cultuureducatie in én rondom de school te verstevigen. Samen werken we aan een stevige positie voor cultuureducatie in de werkomgeving.
 

Wat kunnen kunstvakdocenten en leerkrachten samen ondernemen om cultuureducatie betekenisvol te maken voor de kinderen van nu? Binnen CLICK. vertrekken de deelnemers vanuit hun eigen vraag en verbinden zij zich aan collega deelnemers die vanuit verschillende rollen en expertises werken aan cultuureducatie. In die verbinding ontmoeten kunst, cultuur en onderwijs elkaar.

 

Ze verkennen de mogelijkheden van zichzelf, van de ander en van de omgeving. De deelnemers werken in co- creatie aan hun visie en ondernemerschap: door te maken, te ervaren en te delen. Wie heeft wat in huis en waar kan verbinding gemaakt worden?

 

(Meer informatie: www.wijzijnclick.nl)

bottom of page