top of page
ikziedatpapier.jpg

// BEGELEIDING ONTWIKKELGROEPEN 

EN NETWERKEN

Onderwijs en culturele instellingen maken in deze tijden snelle ontwikkelingen door. Vaak komen er in tijden van veranderingen inhoudelijke vraagstukken open te liggen, die nog extra aandacht en onderzoek vragen. 

 

Wij als Cultlab begeleiden ontwikkelgroepen in complexe vraagstukken op gebied van kunst- en cultuureducatie. Met oog voor de bestaande situatie kijken we met de deelnemers naar mogelijkheden tot verandering. Dit kan zich uiten in visiestukken, begeleiden van praktijkonderzoek, of het ontwikkelen van nieuwe methodieken die dicht bij de mensen in praktijk staan.

bottom of page